แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 364 เดือนพฤศจิกายน 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม และก่อนหน้านั้นคืองานรำลึกวีรชน 14 ตุลาครบรอบ 44 ปี และย้อนขึ้นไปอีกคืองานรำลึกวีรชน 6 ตุลา ครบรอบ 41 ปี และข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ 51 คนได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เพิกถอนกฎกระทรวง 3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับบำนาญชราภาพ

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 361 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 14 (361) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ฉบับนี้ก่อนอื่นขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องภาคอีสานในหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม สำหรับข่าวสาร ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสวัสดิการของคนทำงาน และผู้มีรายได้น้อย เรื่องความคิดขยายอายุของผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี และร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 มีนาคม 2560 รวมถึงมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น

1 2 3 5