แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 384 เดือนกรกฎาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 37 (384) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นำเสนอเรื่องกำหนดการเกษียณอายุกับค่าชดเชย 400 วันตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เรื่อง ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงาน และคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคมขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้สรุปกรณีการละเมิดสิทธิแรงงานไทยที่รัฐบาลไทยถูกร้องเรียน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 383 เดือนมิถุนายน 2562

แรงงานปริทัศน์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ประกอบด้วย บทความ • จับตา 5 สถานการณ์ยานยนต์ “หุ่นยนต์ผงาด เปิดฐานผลิตใหม่ ค่ายยักษ์ใหญ่เลิกจ้าง ฯ และ แรงงานข้ามชาติ สิทธิขั้นพื้นฐาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง รายงานพิเศษ รำลึก 26 ปี เคเดอร์ คนงานได้อะไรจากวันความปลอดภัย ต่อด้วย สถิติใช้บริการประกันสังคม 7 กรณี ปี 2553-เมษายน 2562 ข่าวสารที่น่าสนใจ จี้รัฐบาลเปิดสัญญา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวั่นซ้ำรอยโฮปเวลล์ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเสนอ “ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้”

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 382 เดือนพฤษภาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 35(382) ผ่านพ้นเดือนเมษายนเข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2562 ในด้านความเคลื่อนไหวของแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี แรงงานปริทํศน์จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับวันกรรมกรสากลและการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทยมานำเสนอต่อผู้อ่าน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 381 เดือนเมษายน 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 34 (381) ประจำเดือนเมษายน 2562 ไม่ว่าจะการเมืองจะเป็นเช่นไร ชีวิตของประชาชนรวมทั้งแรงงานยังต้องก้าวเดินต่อไป แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้นำเสนอบทความ 100 ปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) คลินิกกฎหมายแรงงานโดยทนายความมากประสบการณ์ด้านคดีแรงงาน และสำหรับปัญหาภาวะโลกร้อนกับผลกระทบต่อการจ้างงานยังคง จัดการสัมมนาเรื่อง “ผลการประชุมลดภาวะโลกร้อนต่อการพัฒนาภาคการขนส่งที่ใช้ไฟฟ้าและการจ้างงาน” พบกับ บทความ และรายงานข่าวสาร รวมถึงสถิติแรงงาน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 380 เดือนมีนาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ฉบับ 380 เชิญติดตาม บทความ ข่าวสาร และรายงานพิเศษ ในแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ดังนี้

ผู้สูงอายุกับสวัสดิการอันพึงได้รับจากรัฐอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
8 พรรคการเมืองเปิดนโยบายด้านแรงงาน ชูศักดิ์ศรี มีรัฐสวัสดิการ
เสวนา “ผู้หญิงต้องการอะไร?? จากพรรคการเมือง”
วันสตรีสากล “เครือข่ายผู้หญิงยื่น 11 ข้อเสนอต่อรัฐบาล”
องค์กรแรงงานยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ
แรงงานร่วมภาคประชาชนแถลงไม่ขวาง EEC แต่ต้องไม่เอื้อทุนเอกชนผูกขาด
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 9