แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 400 เดือน มกราคม 2564

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่53(400) ประจำเดือนมกราคม 2564 คณะผู้จัดทำขออภัยที่ยังคงพบกันล่าช้ากว่ากำหนด

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 399 เดือน ธันวาคม 2563

 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่52(399) ประจำเดือนธันวาคม 2563 การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 นำมาซึ่งการกลับสู่สถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาที่ส่งผลกระทบต่อการหาเลี้ยงชีพของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ข้อถกเถียงแรกที่แรงงานปริทัศน์ให้ความสนใจคือการระบาดครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของใคร?

แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 397 เดือนตุลาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 50 (397) ประจำเดือนตุลาคม 2563 เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการรำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญมาก 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ทั้ง 2 เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษา กรรมกร และชาวนา เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถูกเรียกว่า “การปฏิวัติตุลาคม” มีนักศึกษาเป็นผู้นำมวลชนโค่นล้มการปกครองในระบอบเผด็จการที่มีกลุ่มผู้นำไม่กี่ตระกูลยึดครองอำนาจทางการเมืองมายาวนาน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 396 เดือนกันยายน 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 49 (396) ประจำเดือนกันยายน 2563 พบกันหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเมืองจาการชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นอาวุโสที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ภายใต้การนำของกลุ่ม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ข้อเรียกร้อง 3 ข้อและ 1 ความฝันของผู้ชุมนุมคือ 1).รัฐบาลต้อง “หยุดคุกคามประชาชน” ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย 2).รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่” ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง 3).รัฐบาลต้อง “ยุบสภา” เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง

1 2 3 4 13