สำนักงานที่ตั้ง

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน อยู่ที่เลขที่ 51/109 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 19 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

  • โทรศัพท์ : 0-2516-1589, 02-516-1071
  • โทรสาร : 0-2516-1071
  • อีเมล์ : apflrc@hotmail.com