แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 387 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่40 (387 )เป็นฉบับรวมเล่ม ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เมื่อก้าวสู่ปีใหม่

โหวตนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่”ร่วง” การคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ชายแดนไร้ประสิทธิภาพ จวกปี60 แรงงานหลุดกว่า 8 แสนคน

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ  โหวต “ร่วง” หลังจัดเกรดนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ หลายฝ่ายประสานเสียงครม.ตู่สอบตกร่วงทุกประเด็น ระบุการคุ้มครองแรงงาน ในพื้นที่ชายแดนไร้ประสิทธิภาพ ห่วงกระบวนการต่อใบอนุญาตทำงานปี 63 อาจล่าช้าซ้ำรอยปี 60 จนส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหลุดออกจากระบบมากถึง 811,437 คน จี้รัฐเร่งออกอนุบัญญัติ-ระเบียบ เพื่อนำไปสู่การบังคับกฎหมาย พร้อมให้สัตยาบันเปิดทางสิทธิในรวมตัวต่อรอง เพิ่มการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ขณะที่เด็กข้ามชาติยังไม่พ้นวิกฤต ปิด10 ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดระนองทำเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา

15 องค์กรแรงงานภาคเหนือ เรียกร้องรัฐรับรองอนุสัญญา ILO 4 ฉบับเพื่อการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการแรงงาน

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ แถลงเรียกร้องรัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน รัฐบาลเมียนมา ให้ดูแลและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ กระบวนการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติยื่น 4 ข้อเสนอ ให้แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้-เลิกคดีฟ้องปิดปาก

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติยื่น 4 ข้อเสนอ ให้แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้-เลิกคดีฟ้องปิดปาก

1 4 5 6 7 8 56