ILO CFA เปิดรายงานการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานในประเทศไทย พร้อมเรียกร้องแก้กฎหมายแรงงาน

คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคม ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO CFA) เรียกร้องแก้กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ยกตัวอย่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์2518 และกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 383 เดือนมิถุนายน 2562

แรงงานปริทัศน์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ประกอบด้วย บทความ • จับตา 5 สถานการณ์ยานยนต์ “หุ่นยนต์ผงาด เปิดฐานผลิตใหม่ ค่ายยักษ์ใหญ่เลิกจ้าง ฯ และ แรงงานข้ามชาติ สิทธิขั้นพื้นฐาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง รายงานพิเศษ รำลึก 26 ปี เคเดอร์ คนงานได้อะไรจากวันความปลอดภัย ต่อด้วย สถิติใช้บริการประกันสังคม 7 กรณี ปี 2553-เมษายน 2562 ข่าวสารที่น่าสนใจ จี้รัฐบาลเปิดสัญญา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวั่นซ้ำรอยโฮปเวลล์ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเสนอ “ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้”

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (16) “แรงงานข้ามชาติสิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ห้องน้ำสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง”

“แรงงานข้ามชาติในฐานะคนทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ห้องน้ำสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง”

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 382 เดือนพฤษภาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 35(382) ผ่านพ้นเดือนเมษายนเข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2562 ในด้านความเคลื่อนไหวของแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี แรงงานปริทํศน์จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับวันกรรมกรสากลและการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทยมานำเสนอต่อผู้อ่าน

1 4 5 6 7 8 50