วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องปรับค่าจ้างและเพิ่มสวัสดิการ

1 พ.ค.วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน ผู้ใช้แรงงานหลายจังหวัดจัดงาน เรียกร้องปรับค่าจ้างและเพิ่มสวัสดิการ

เสวนาสิทธิ ความยุติธรรมและกฎหมายด้านแรงงาน (๓) : การเลิกจ้างด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ทางออกหรือทางแก้ในเรื่องนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ควรมีนโยบายของรัฐให้เกิดกระบวนการการทำข้อตกลงร่วมในระดับชาติ หรือระดับอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดหลักการการคุ้มครอง

“ 8 มีนา 8 ข้อเรียกร้องผู้หญิงถึงนายกตู่”

“ 8 มีนา 8 ข้อเรียกร้องผู้หญิงถึงนายกตู่” บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง “หากชีวิตเป็นดั่งภาพฝันและความหวังการจะยกฐานะความยากจนมาสู่ชีวิตที่ดีกว่า หนทางหนึ่งที่พวกเธอเลือกได้คือ การมีงานทำ มีรายได้ มีครอบครัวที่เข้าใจและร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน แต่ใครเลยจะคิดว่าชีวิตของผู้หญิงหลายคนต้องตกอยู่ในชะตากรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมความรุนแรง ที่พวกเธอไม่ได้ก่อขึ้น และถูกผลักภาระมาให้ทำให้พวกเธอต้องฝันร้าย ถูกสามีทอดทิ้ง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน ท้องไม่พึงประสงค์ ถูกใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจในครอบครัว ถูกเลิกจ้าง ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน อายุมากหางานทำไม่ได้ ถูกลูกหลานทอดทิ้ง”ในวันนี้ใครจะเหลียวแลพวกเธอที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังไร้อนาคต” ทุกปีของวันที่ 8 มีนาคม ทั่วโลกจะถือให้เป็นวันสตรีสากล เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานหญิงในโรงงานทอผ้าแห่งเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และนั่นเป็นที่มาของระบบที่ทั่วโลกใช้กันคือ ทำงาน 8 ชั่วโมง ศึกษา 8 ชั่วโมง และพักผ่อน 8 ชั่วโมง ในปีนี้สถานการณ์ของผู้หญิงในประเทศไทยทั้งระบบ ที่มองสภาพปัญหาของผู้หญิงแบบองค์รวม จะเห็นได้ว่า เกือบทุกมิติได้แทรกเร้น “ความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิง“ อย่างปฏิเสธไม่ได้ จากการทำงานของมูลนิธิเพื่อนหญิง ผ่านศูนย์พิทักษ์สตรี ทีช่วยเหลือผู้หญิง 4 ภาค ได้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ทั้งความรุนแรงในครอบครัว […]

1 8 9 10 11 12 15