อารมณ์ พงศ์พงัน จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกรรมกร ยากที่จะหาผู้นำแรงงานที่มีความโดดเด่น ซึ่งเป็นนักคิด นักเขียน และนักเคลื่อนไหว เฉกเช่นคุณอารมณ์ พงศ์พงัน ที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานไทย โดยใช้สหภาพแรงงานเป็นฐาน สร้างอำนาจต่อรอง

อารมณ์ พงศ์พงัน กับการก้าวสู่บทบาทผู้นำแรงงาน

ด้วยจิตใจที่รักชาติ รักประชาธิปไตย และรักความเป็นธรรม ความไม่คุ้นต่อประชาธิปไตยในสังคมไทย กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมีความรุนแรงขึ้นโดยลำดับ ด้วยความที่เป็นผู้นำ และความเป็นคนที่มีเหตุผล ทำให้อารมณ์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย

อารมณ์ พงศ์พงัน ภัยสังคม คอมมิวนิสต์ กบฎ จลาจล พยามฆ่า และข้อหาอื่นๆ

อารมณ์ได้ตั้งคำถามต่อระบบสังคมไทยที่ครอบงำโดยชนชั้นสูงว่า “นี่เราทำความผิดอะไร ความที่พยายามผลักดันให้กรรมกร มีฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีขึ้น เป็นความผิดอันร้ายแรงด้วยหรือ? แน่นอนถ้าประณามผมว่า ทำลายความมั่นคงของคนกลุ่มหนึ่ง

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน สถานที่รวบรมเผยแพร่ข้อมูล และสถาบันวิชาการด้านแรงงาน

โอนเข้าบัญชี : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต บัญชีเลขที่ 026-091018-7

รู้จัก "อารมณ์ พงศ์พงัน" ผ่านวิดีทัศน์ที่จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG

สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FRIEDRICH EBERT STIFTUNG : FES)