“สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018”

วาระ 100 วัน คุณราณี หัสสรังสี จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สถานการณ์สวัสดิการในสังคมไทย 2018” ชี้สวัสดิการในไทยยังเป็นแบบต่างสวัสดิการผสมยังไม่ถ้วนหน้า

เตรียมเสนอรัฐให้สัตยาบันILO ฉบับที่ 144

ผนึกกำลังเสนอรัฐบาลให้สัตยาบันILOฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือร่วม ด้านรัฐดอดรับอนุสัญญาฉบับที่ 29 และฉบับที่ 188 ส่วนฉบับที่ 87 และ98 ยังต้องรอ

ศาลสั่งจ่ายค่าชดเชยคนงานไทยซิน

ศาลแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย-ค่าชดเชยคนงาน หลังนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัดถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

1 2 3 4 20