คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (1)

นอกจากจะมีพื้นที่ความคิดคุยกันในเรื่องความยุติธรรมด้านสิทธิแรงงานในเว็บไซต์ของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันแล้ว นับแต่นี้ต่อไปก็จะมีพื้นที่ความคิดเพิ่มขึ้น โดยจะคุยกันในลักษณะคลินิกกฎหมายด้านแรงงาน

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” ต้องเพื่อคนงานรถไฟ

RWU คนงานรถไฟ ยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม)ของคนงานทั้งหมด – และรวมถึงคนงานรถไฟ ต้องเรียกร้องให้เหล่าคนงานไม่ถูกทำให้ต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การแรงงานระหว่าประเทศ(ILO) กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน

สหภาพรถไฟฟ้า เร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า จัดแถลงข่าว เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก

1 2 3 4 5 17