เครือข่ายแรงงานข้ามชาติยื่น 4 ข้อเสนอ ให้แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้-เลิกคดีฟ้องปิดปาก

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติยื่น 4 ข้อเสนอ ให้แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้-เลิกคดีฟ้องปิดปาก

ไฟเขียวขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบังคับ 1 ม.ค.63 ปรับ 5-6 บาททั่วประเทศ

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท ขึ้น 6 บาท มี 9 จังหวัด มี68 จังหวัด ปรับขึ้นเพียง 5 บาท ทำค่าจ้างต่างเหลื่อมล้ำกัน 10 ระดับทั้งประเทศ ชลบุรี ภูเก็ต ค่าจ้างสูงสุด ต่ำสุดที่ ยะลา ปัตานี นาราธิวาส

คสรท.ทวงข้อเรียกร้องเก่าวันกรรมกรสากล-วันงานที่มีคุณค่า

 คสรท.และเครือข่าย ยื่นข้อเรียกร้องซ้ำ เตือนความจำรัฐบาล ให้แก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบ หวังให้ “ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต”

1 2 3 4 5 30