ของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน 5 ชิ้น ชูแคมเปญ รักจากใจแรงงานสุขใจถ้วนหน้า

กระทรวงแรงงาน จัดของขวัญ 5 ชิ้นปีใหม่นี้ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนรับงานไปทำที่บ้าน ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร อบรมความปลอดภัยในการทำงานฟรี 10,000 คน และฝึกอบรมออนไลน์ฟรี

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ กว่า 90 องค์กร เรียกร้อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เพื่อเรียกร้อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด

กป.อพช. แถลงความผิดหวังกับรัฐสภาที่ปิดทางออกความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมประฌามการใช้ความรุนแรง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ กป.อพช. รู้สึกผิดหวังต่อบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่กำลังใช้อำนาจหน้าที่ของตนเพียงเพื่อตอบสนองประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม โดยไม่สนใจที่จะใช้โอกาสนี้รับฟังเสียงของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านกลไกของระบอบประชาธิปไตย อันเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะเป็นทางออกนี้ได้ แต่กลับทำลายโอกาสนี้ทิ้งไปพร้อมกับความเชื่อมั่นของประชาชนจำนวนมาก และถือเป็นการเปิดพื้นที่ยอมรับความรุนแรงที่อาจประเมินมิได้ในอนาคต ซึ่งสมาชิกรัฐสภาทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป

สสส. แถลง การเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

แถลงการณ์สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) 3 ข้อ เรื่อง การเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

1 2 3 4 5 35