แรงงานวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง”

เสวนาเรื่อง วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ (มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง” ผู้นำแรงงานมอง กฎหมายยังไม่คุ้มครอง สอดคล้องกับหลักแรงงานสากล

แรงงานรัฐวิสาหกิจ ค้านแปรรูป หยุดโอนทรัพย์สิน กสท. และทีโอที ให้บริษัทNGDC และNBN

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จับมือสหภาพแรงงานทีโอที  และสหภาพแรงงานกสท.ทวงถาม  นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ให้ยุตินโยบายในการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ (NBN) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC)

กลุ่มยานยนต์ฯ ผนึกกำลังเรียกร้องนายจ้างทบทวนกรณีเลิกจ้าง สมศักดิ์ สุขยอด

กลุ่มสหภาพสวัสดิการยานยนต์และชิ้นส่วน ผนึกกำลังยื่นหนังสือให้นายจ้างทบทวนการเลิกจ้าง นายสมศักดิ์ สุขยอด โดยระบุว่าปัญหาข้อพิพาทฯ ควรได้ข้อยุติในเชิงสร้างสรรค์

เครือข่ายผู้หญิงเปิดเวทีจำลอง “พรรคบูรณาการแรงงานสตรี”

       เครือข่ายผู้หญิง กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี จัดงานรณรงค์ใน “8 มีนาวันสตรีสากล’61” เปิดเวทีจำลองแถลงนโยบาย ด้านภาครัฐจัดงานภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

คสรท.ชี้การพัฒนา 4.0 ต้องดูแลสิทธิแรงงาน

ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เปิดโมเดลโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้านผู้นแรงงานชี้ให้เห็นประเด็นละเมิดสิทธิแรงงาน ยุค 4.0 ใช้ระบบไลน์ส่งข้อความเลิกจ้าง

1 2 3 4 5 20