ศาลสั่งจ่ายค่าชดเชยคนงานไทยซิน

ศาลแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย-ค่าชดเชยคนงาน หลังนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัดถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

แรงงานวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง”

เสวนาเรื่อง วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ (มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง” ผู้นำแรงงานมอง กฎหมายยังไม่คุ้มครอง สอดคล้องกับหลักแรงงานสากล

แรงงานรัฐวิสาหกิจ ค้านแปรรูป หยุดโอนทรัพย์สิน กสท. และทีโอที ให้บริษัทNGDC และNBN

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จับมือสหภาพแรงงานทีโอที  และสหภาพแรงงานกสท.ทวงถาม  นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  ให้ยุตินโยบายในการจัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบรนด์แห่งชาติ (NBN) และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (NGDC)

กลุ่มยานยนต์ฯ ผนึกกำลังเรียกร้องนายจ้างทบทวนกรณีเลิกจ้าง สมศักดิ์ สุขยอด

กลุ่มสหภาพสวัสดิการยานยนต์และชิ้นส่วน ผนึกกำลังยื่นหนังสือให้นายจ้างทบทวนการเลิกจ้าง นายสมศักดิ์ สุขยอด โดยระบุว่าปัญหาข้อพิพาทฯ ควรได้ข้อยุติในเชิงสร้างสรรค์

1 2 3 4 5 21