แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 400 เดือน มกราคม 2564

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่53(400) ประจำเดือนมกราคม 2564 คณะผู้จัดทำขออภัยที่ยังคงพบกันล่าช้ากว่ากำหนด

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่รุนแรงขึ้นในช่วงตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งมีทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ไม่แสดงอาการ เพิ่มขึ้นวันละหลายร้อยคนจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ได้แต่หวังว่าจะเป็นช่วงสูงสุดของการพบผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดำเนินมา 1 ปีแล้วในประเทศทั่วโลก ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประชาชนในประเทศต่างๆ เผชิญอยู่ คนยากจนที่ไม่มีทางเลือกในการทำมาหากินและหาที่อยู่อาศัยมากนัก มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนรวยและชนชั้นกลางระดับสูงที่สามารถเลือกทำงานและใช้ชีวิตในพื้นที่ซึ่งปลอดภัยจากโรค แม้กระทั่งเมื่อมีการผลิตวัคซีนโควิด-19ได้เป็นผลสำเร็จ โอกาสของประชนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ก็ไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศที่ร่ำรวยกับประเทศที่ยากจน และระหว่างประเทศที่รัฐบาลปกครองด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่กับประเทศที่รัฐบาลเห็นเรื่องอื่นสำคัญกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะที่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านต่างได้รับการฉีดวัคซีนกันไปแล้ว คนไทยยังคงต้องรอคอยกันต่อไป

นอกจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสโควิด-19แล้ว เรื่องราวซึ่งเป็นที่สนใจของชาวโลกอย่างมากในขณะนี้คงหนีไม่พ้นการเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาในเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเราเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจชาวเมียนมาอย่างมากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากโรคระบาดโควิด-19ในประเทศ ส่วนแรงงานอพยพในประเทศไทยก็ถูกจำกัดโอกาสในการทำงานหารายได้เลี้ยงชีพจากการที่ถูกมองว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโรคโควิด-19 และยังต้องถูกซ้ำเติมจากการก่อรัฐประหารโดยผู้นำกองทัพ ทำให้การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มต้นได้ดีต้องมาหยุดชะงักลง ขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนชาวเมียนมาที่กำลังต่อสู้กับอำนาจรัฐเผด็จการอยู่ในขณะนี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ให้ยืนยาวต่อไป โดยการบริจาคเงินให้แก่ผ้าป่าของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้

และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของอารมณ์ พงศ์พงัน อดีตผู้นำแรงงานที่เป็นทั้งปัญญาชนและนักเขียนของขบวนการแรงงานไทย ซึ่งได้ผลิตงานวิชาการและวรรณกรรมเพื่อชีวิตไว้มากมายหลายเรื่อง และต่อมาได้มีการก่อตั้งมูลนิธิด้านแรงงานแห่งแรกโดยใช้ชื่อว่า มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนั้นแรงงานปริทัศน์ออนไลน์จะทยอยนำชีวประวัติและผลงานสำคัญๆของ อารมณ์ พงศ์พงัน มาพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งในเว็บไซต์ aromfoundation.org ที่มีเรื่องราวและผลงานบางส่วนเผยแพร่อยู่บ้างแล้วก็จะเพิ่มเติมเรื่องราวเข้าไปอีก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดให้คนทั่วไปและแรงงานรุ่นหลังๆได้รู้จักอดีตผู้นำแรงงานที่ชื่อ อารมณ์ พงศ์พงัน ดียิ่งขึ้น

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ม.ค.64