แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่393 เดือนมิถุนายน 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 46 (393) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พบกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่การใช้ชีวิตของคนไทยใกล้จะกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ หลังปัญหาวิกฤติจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 ผ่านพ้นไป เนื้อหาส่วนใหญ่ของแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ยังคงอุทิศให้กับการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดต่อพี่น้องแรงงาน

รายงานพิเศษทั้ง 3 เรื่องนำเสนอทัศนะและความเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ ในสถานการณ์หลังวิกฤตโควิดที่แรงงานในสถานประกอบการณ์ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกเลิกจ้างที่มาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาดและมาถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่ถูกละเลยด้านสิทธิต่างๆในภาวะวิกฤต ทำให้สหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมต้องจับมือกันเพื่อผลักดันให้รัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมต่อแรงงานและคนจนที่ได้รับความเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ยังคงมีสถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ ที่ขบวนการแรงงานต้องให้ความสนใจติดตามด้วยเช่นกัน เรื่องแรกคือการแก้ปัญหาวิกฤตของบริษัทการบินไทยที่ปัจจุบันพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว และกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามแผนของรัฐบาล ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของรัฐบาลและประกาศตั้ง “คณะทำงานฟื้นฟูการบินไทย”เพื่อทำงานคู่ขนานกับรัฐบาล

เรื่องต่อมาที่ต้องติดตามคือสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ขณะนี้สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่งจำกัดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างได้คลี่คลายไปมากแล้ว ซึ่งประชาชนจำนวนมากมีความเห็นว่าการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปเรื่อยๆ มาจากการที่รัฐบาลต้องการจำกัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลมากกว่าที่จะเป็นไปเพื่อควบคุมโรคระบาด

นอกจากนี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ เริ่มมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลต้องปรับคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้รวมถึงกระทรวงแรงงานที่มี ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการ ซึ่งขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วย

สุดท้ายนี้ เมื่อวิกฤตโรคระบาดคลี่คลายไปแล้ว ขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานก็ต้องกลับมาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความเรื่อง”การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน” เป็นการเริ่มต้นวันเวลาใหม่ๆหลังจากที่ต้องหมกมุ่นกับเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาหลายเดือน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ มิ.ย.63