แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 388 เดือนมกราคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ฉบับที่41(388) สวัสดีปีใหม่ 2563 หลังจากได้พักผ่อนหยุดงานกันพอสมควร ก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ มีข้อสังเกตว่าช่วงปีใหม่ปีนี้ในกรุงเทพมหานคร การจราจรหนาแน่นมากกว่าทุกปี ในขณะที่การเดินทางเข้า ออกต่างจังหวัดไม่ติดขัดสาหัสเท่าปีที่ผ่านๆ มา คล้ายกับว่าในภาวะเศรษฐกิจซบเซาอย่างที่เป็นอยู่ คนกรุงเทพฯเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดน้อยลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย มีแต่คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นที่จำเป็นต้องกลับไปเยี่ยมครอบครัว

ในด้านสถานการณ์โลก ปีใหม่2563 เริ่มต้นด้วยความกลัวว่าอาจเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน จากการที่สหรัฐได้สังหารนายพลของอิหร่าน ซึ่งหากมีสงครามขนาดใหญ่เกิดขึ้นก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจโลกและส่งผลต่อประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เมื่อหันกลับมาดูบรรยากาศทางการเมืองในประเทศไทย ปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 หลายเรื่อง คงจะมีคำตอบที่กระจ่างชัดภายในเดือนมกราคมนี้ โดยเฉพาะการตัดสินยุบพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งของรัฐบาล ในขณะเดียวกันกิจกรรม”วิ่งไล่ลุง” และ “วิ่งเชียร์ลุง”ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคมนี้ ก็จะยิ่งตอกย้ำขั้วความขัดแย้งทางการเมืองให้เด่นชัดขึ้นอีกครั้ง

ในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างปี2548-2557 ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสหภาพแรงงานได้เข้าสู่ความขัดแย้งโดยเลือกข้างตามที่ตนเองเห็นชอบ ขณะนี้เวลาผ่านไปหลายปีแล้วยังไม่มีการสรุปบทเรียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะผู้นำมวลชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งผู้นำขบวนการแรงงาน ทำให้เราไม่มีบทเรียนที่จะส่งมอบต่อผู้นำรุ่นใหม่เพื่อมิให้ต้องทำผิดซ้ำเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

กลับมาสู่ปัญหาเฉพาะหน้าของคนงาน แรงงานปริทัศน์ ฉบับนี้ได้นำเสนอแง่มุมทางกฏหมายของคนงานขับรถส่งอาหารในระบบแพลตฟอร์มซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต ท้ายที่สุดแล้วคนงานจะมีอำนาจต่อรองและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีระบบการรวมตัวและสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน

ในภาวะที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ ความกังวลเรื่องที่ในอนาคตกองทุนประกันสังคมจะไม่มีเงินพอจ่ายบำนาญและบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนปรากฎมานานแล้ว อีกทั้งอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงเรื่อยๆก็จะทำให้ขาดแคลนคนที่จะทำงานมาเสียภาษีให้รัฐและจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม แนวคิดเรื่องการนำเงินกองทุนประกันสังคมไปปล่อยกู้เพื่อเพิ่มพูนเงินกลับมาอีกครั้ง แต่ถูกคัดค้านจากผู้นำแรงงาน สนใจติดตามอ่านได้ใน แรงงานปริทัศน์ ฉบับนี้

สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนผู้อ่าน แรงงานปริทัศน์หาโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้าที่สำนักงานสหภาพแรงงานโตโยต้า จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกที่จัดทำขึ้นในสถานประกอบการโดยความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างเพื่อให้แรงงานรุ่นหลังได้รับรู้ประวิติศาสตร์การต่อสู้ของสหภาพแรงงานและเกิดจิตสำนึกที่จะพัฒนาขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานต่อไป

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ม.ค.63