แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 385 เดือนสิงหาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 38 (385) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 หลังจากรอคอยมานาน ในที่สุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสม 19 พรรคได้เป็นผลสำเร็จ กระทรวงแรงงานได้รัฐมนตรีว่าการคนใหม่คือ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ซึ่งไม่เคยมีบทบาทด้านแรงงานมาก่อน

เดือนนี้มีบทความ นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ก็แค่ลมปากขอคะแนนเสียง โดย วาสนา ลำดี voicelabour และ สิทธิแรงงาน หลักกฎหมาย การบังคับใช้ และการบริหารด้านแรงงานในเชิงนโยบาย โดย ชฤทธิ์  มีสิทธิ์ ทนายความด้านสิทธิ  ยังมี รายงานพิเศษ  เครือข่ายผู้หญิงวิพากษ์นโยบายรัฐบาลลอยๆ ไม่เป็นรูปธรรม โดย วาสนา ลำดี voicelabour พร้อมด้วย ข่าวความเคลื่อนไหวของขบวนแรงงาน และภาคประชาสังคม เรื่อง แถลงถึงรัฐบาลให้ ทบทวนโครงการ EEC ยกเลิกการทำผังเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ข่าวเรื่องการทวงถามค่าแรงขั้นต่ำ 425 บาท และ เรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานในภูมิภาคนี้ ยังมีสถิติที่น่าสนใจอีกด้วย..

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ส.ค.62