แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 382 เดือนพฤษภาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 35(382) ผ่านพ้นเดือนเมษายนเข้าสู่เดือนพฤษภาคม 2562 ในด้านความเคลื่อนไหวของแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปี แรงงานปริทํศน์จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับวันกรรมกรสากลและการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทยมานำเสนอต่อผู้อ่าน

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

นายจ้างปรับทัศนคติลูกจ้างหลังข้อพิพาทยุติ แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์กระนั้นหรือ?

วันแรงงานแห่งชาติ (วันกรรมกรสากล) ข้อเรียกร้องที่ยังรอการแก้ไข

สหภาพรถไฟฯแถลง “กรณีโฮปเวลล์”  ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท.

สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนเมษายน 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

จัดทำโดยสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเดือน มีนาคม 2562

สปส.ประกาศดูแลเพิ่มการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา – ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ฝ่ายกฎหมาย คสรท. ส่งหนังสือแจงประชาไท ข้อเท็จจริง กรณีบทความ “การต่อสู้เพื่อสิทธิที่หายไปของพนักงานขับรถบรรทุก”

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ พ.ค.62