แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 381 เดือนเมษายน 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 34 (381) ประจำเดือนเมษายน 2562 พบกับ บทความ และรายงานข่าวสาร รวมถึงสถิติแรงงาน ดังนี้

  • 100 ปี ILO : บทเรียนทางประวัติศาสตร์และการเมืองโลก
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เลิกจ้างหลังข้อพิพาทยุติ
  • ภาวะโลกร้อน ผลต่อการพัฒนาภาคขนส่งที่ใช้ไฟฟ้าและการจ้างงาน
  • คืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 ภายใน 19 เม.ย.62
  • เปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของไทย
  • พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่ จ่ายค่าชดเชย 400 วัน
1 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ เม.ย.62