แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 380 เดือนมีนาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 33 (380) ประจำเดือนมีนาคม 2562 เดือนแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกของประเทศไทยในรอบเกือบ 8 ปี บรรยากาศความตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคนไทยสูงอย่างยิ่งเมื่อดูจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากถึงร้อยละ 87 ของผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ 17 มีนาคม 2562 โดยแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอข้อมูลเวทีการนำเสนอนโยบายของแรงงานและพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เวทีแรกคือเวทีการนำเสนอนโยบายแรงงานโดยองค์กรแรงงานเพื่อให้พรรคการเมืองได้นำไปปฏิบัติ หากได้รับการเลือกตั้ง จัดขึ้นโดยกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง เวทีต่อมาเป็นเวทีนำเสนอความต้องการของผู้หญิงทำงาน โดยกลุ่ม Wemove โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) เดือนมีนาคมยังเป็นวันสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก วันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา แรงงานหญิง และเครือข่ายได้ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องในวันสตรีสากลโดยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล และคสรท.และสรส. ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอขอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศ

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ มี.ค.62

เชิญติดตาม บทความ ข่าวสาร และรายงานพิเศษ ในแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ดังนี้

  • ผู้สูงอายุกับสวัสดิการอันพึงได้รับจากรัฐอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  • 8 พรรคการเมืองเปิดนโยบายด้านแรงงาน ชูศักดิ์ศรี มีรัฐสวัสดิการ
  • เสวนา “ผู้หญิงต้องการอะไร?? จากพรรคการเมือง”
  • วันสตรีสากล “เครือข่ายผู้หญิงยื่น 11 ข้อเสนอต่อรัฐบาล”
  • องค์กรแรงงานยื่นรมว.แรงงานเสนอปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศ
  • แรงงานร่วมภาคประชาชนแถลงไม่ขวาง EEC แต่ต้องไม่เอื้อทุนเอกชนผูกขาด
  • สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2562