แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 377 เดือนธันวาคม 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับส่งท้ายปีเก่า 2561 (30/377) ขอต้อนรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 หลังจากรอคอยมาเกือบ 5 ปี ในขณะเดียวกันขอแสดงความเสียใจกับผู้นำแรงงานบางท่านที่พลาดโอกาสลงสมัครเป็นวุฒิสมาชิกเนื่องจากลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองยังไม่ครบ 10 ปีซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ทั้งนี้โปรดทราบด้วยว่ากติกาที่เขียนขึ้นมาใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประชาชนไม่มีสิทธิ์กาบัตรเลือกสส.ปาร์ตี้ลิสต์เหมือนครั้งที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตาม การมีโอกาสได้เลือกตั้งก็ทำให้มีโอกาสที่จะฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ได้ดีกว่าการอยู่ภายใต้ระบอบการเมืองปัจจุบัน

ประเด็นการเปลี่ยนผ่านที่ไม่เป็นธรรมในโลกยุคดิจิทัลที่ต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในหมู่แรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้สนใจติดตามอ่านบทความได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้

เช่นเดียวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีรายงานข่าวว่าการผลิตรถยนต์ในประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าหลายประเทศกำลังเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานน้ำมันเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน โดยโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งได้ประกาศแผนลดพนักงานจำนวนมาก ในประเทศฝรั่งเศสมีการกำหนดนโยบายห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2583 เป็นต้นไป ในปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้มาตรการขึ้นภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อให้ประชาชนหันไปใช้พลังงานอื่นๆแทนตามพันธสัญญาที่มีต่อข้อตกลงปารีสว่าด้วยภูมิอากาศเมื่อปี 2558 การขึ้นภาษีน้ำมันเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่นำมาสู่การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนในประเทศฝรั่งเศสขณะนี้

การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเทคโนโลยีทันสมัยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในขณะเดียวกันต้องมีมาตรการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านลบที่ไม่มีทางเลือกในชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่คือคนจน เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการเปลี่ยนผ่านนี้ โดยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโลกแห่งปัจจุบันและอนาคต

ในการเสวนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES)เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ได้มีการอภิปรายถึงสิทธิแรงงานพื้นฐานกับการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ซึ่งในประเทศไทยอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ บางแห่งเริ่มปรากฏสัญญาณของผลกระทบต่อการจ้างงานจากการใช้นโยบายการผลิตเพื่อลดภาวะโลกร้อนบ้างแล้ว ในงานเสวนาดังกล่าวยังมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมโดยการสร้างชุมชนนโยบาย แต่น่าเสียดายที่ยังไม่มีองค์กรสหภาพแรงงานเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายดังกล่าว เพื่อให้เกิดแนวทางสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตามที่ได้เคยถกเถียงกันมาในเวทีของขบวนการแรงงานก่อนหน้านี้

สุดท้ายนี้ขอให้เราทุกคนก้าวพ้น ปี 2561 ไปด้วยกันอย่างมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ธ.ค.61