แรงงานปริทัศน์ ฉบับ 372 เดือนกรกฎาคม 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 25 (372) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 สื่อแรงงานทางเลือกสำหรับผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน ข่าวใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศสนใจและโด่งดังไปทั่วโลกในช่วงนี้ ไม่มีเรื่องใดเกินข่าวเด็กชาย 12 คนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน ของทีมฟุตบอลเยาวชน “ หมูป่าอะคาเดอมี” ในจังหวัดเชียงรายติดอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอน

ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ในฉบับนี้ มีบทความเรื่องคลินิกกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับลูกจ้างทำงานบ้านซึ่งให้ความรู้เรื่องสิทธิและทัศนะที่ควรมีต่อลูกจ้างทำงานบ้าน ในส่วนของรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปีของการปฏิวัติ 2475 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับองค์กรแรงงานต่างๆได้เดินรณรงค์เพื่อสิทธิแรงงานในวันที่ 24 มิถุนายน สำหรับข่าวสารด้านแรงงานอื่นๆ นอกจากข่าวของฝ่ายแรงงานแล้ว สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทย(ILO) จัดสัมมนาเกี่ยวกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือร่วม เพื่อเสนอให้รัฐบาลให้สัตยาบัน

ในด้านของประวัติศาสตร์แรงงาน แม้ว่าเหตุการณ์พฤษาภาทมิฬ 2535จะผ่านพ้นมา 26 ปีแล้ว แต่องค์กรแรงงานยังคงระลึกถึงการมีส่วนร่วมของแรงงานในเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงผลของเหตุการณ์นี้ที่มีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้จัดเสวนาในเรื่องนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เนื่องในโอกาสของการจัดทอดผ้าป่าระดมทุนสนับสนุนงานของมูลนิธิฯและรำลึกถึงผู้นำแรงงานไทยที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งนี้หลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี 2534 ที่นำมาซึ่งเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 มีทั้งความเหมือนและความต่างกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ก.ค.61