แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 376 เดือนพฤศจิกายน 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 29(376) ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นสัญญาณว่ากำลังเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้ว พร้อมๆกับคำยืนยันจากรัฐบาลว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งครั้งแรกในรอบเกือบ 5 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าอย่างแน่นอน

แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้มีบทความทางวิชาการที่นำเสนอบทเรียนการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมจากเยอรมนี ซึ่งถือเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า ที่สหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งและรัฐบาลมีนโยบายสวัสดิการที่ดีสำหรับคนทำงาน

เพื่อให้ประเทศไทยที่กำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมตามอย่างประเทศตะวันตก แต่สหภาพแรงงานอ่อนแอ และรัฐบาลยังไม่มีนโยบายสวัสดิการที่ดีสำหรับคนงานได้เสนอไว้เป็นแนวทาง ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าวมีการจัดเสวนาโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทและมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีผู้นำแรงงานและผู้นำจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกมาร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  โดยหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งจะได้ตระหนักถึงการมีนโยบายเพื่อให้เกิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม”ในประเทศไทยเช่นเดียวกับที่นานาอารยประเทศกำลังทำกันอยู่ และในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีงานใหญ่ของขบวนการแรงงานคือ งานครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ด้วย

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ พ.ย.61