แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 367 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 20(367)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงเดือนแรกของปี 2561ซึ่ง เพิ่งผ่านพ้นไป สถานการณ์ทางการเมืองมีความเคลื่อนไหวคึกคักอย่างยิ่ง จากกรณีเครือข่าย People Go ผู้จัดกิจกรรม ‘We Walk…เดินมิตรภาพ’ วางแผนเดินเท้ารณรงค์เป็นเวลา 1 เดือน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อสื่อสารถึงความต้องการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่

ด้านความเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน เปิดศักราชด้วยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำ ที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางได้มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้เป็น 7 ระดับ ระหว่าง 8-22 บาท แต่ประเด็นที่น่าตกใจสำหรับขบวนการแรงงานคือ มติของอนุกรรมการค่าจ้างของจังหวัดต่างๆ มีถึง 35 จังหวัดที่เสนอไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงจังหวัดที่มีสหภาพแรงงานที่มีบทบาทสม่ำเสมอในขบวนการแรงงานอยู่ด้วยได้แก่ ระยอง นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ซึ่งน่าสงสัยว่าเหตุใดอนุกรรมการค่าจ้างในจังหวัดเหล่านี้ที่มีผู้แทนของลูกจ้างอยู่ด้วยจึงไม่ต้องการให้มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

ในช่วงปลายเดือนมกราคม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มีการจัดสัมมนาวางแผนงานประจำปี 2561 ซึ่งนอกจากจะเป็นการสรุปงานและวางแผนงานกัน สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจพี่น้องแรงงานบริษัทมิตซูบิชิฯ ที่มีปัญหาที่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงานกับนายจ้าง ในที่สุดทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วและจะกลับเข้าทำงานในวันที่ 31 มกราคม 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ กุมภาพันธ์ 2561