แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 363 เดือนตุลาคม 2560

แรงงานปริทัศน์ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2560 ฉบับที่ 16 (363) พบกันในเดือนซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย โดยเฉพาะในปีนี้ วันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ 26 ตุลาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ทุกท่านคงจะยังไม่ลืมวันสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีก 2 วันในเดือนนี้คือ วันครบรอบเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงานเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ข่าวที่สื่อต่างๆ นำเสนอคือลูกจ้างเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 700 บาท ซึ่งสร้างกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านจากฝ่ายนายจ้าง ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม และยังได้นำเสนอบทความซึ่งให้คำแนะนำสำหรับลูกจ้างเพื่อให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย บทวิเคราะห์สาระสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่6)พ.ศ.2560 และข้อเสนอในการปรับปรุงพ.ร.ก. การทำงานของคนต่างด้าว

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ต.ค.60