แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 356 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 9 (356) ประจำเดือนมีนาคม 2560 พบกับบรรยากาศที่บ้านเมืองมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองร้อนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในเรื่องการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งยุติไปแล้วเป็นการชั่วคราว วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของแรงงานไทยเนื่องจากเป็นวันสตรีสากล หลายทศวรรษที่ผ่านมาขบวนการแรงงานหญิงได้ต่อสู้ในประเด็นสิทธิและสวัสดิการของแรงงานหญิงตั้งแต่สิทธิการลาคลอดโดยได้รับค่าจ้าง ฉบับบี้มีบทความเรียกร้องให้แรงงานหญิงลาคลอดได้ 120 วัน สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจแรงงานในปี 2560 ฉบับนี้ได้สรุปเนื้อหาการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวซึ่งมีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์มาร่วมให้ข้อคิดเห็น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค 4.0 กับผลกระทบแรงงาน สุดท้ายนี้ ในด้านสิทธิแรงงาน มีรายงานการเสวนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานและความรับผิดชอบของธุรกิจข้ามชาติ โดยนักกฎหมายแรงงาน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ มี.ค.60