แรงงานปริทัศน์ : ฉบับที่ 344 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปก จดหมายข่าว มี.ค.

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 344 มีนาคม พ.ศ. 2559 คงยังคงมีข่าวสารสาระด้านแรงงานหญิง ที่ออกมาเคลื่อนไหว ฉบับนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานหญิงมานำเสนอ ปรากฎว่าในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

ฉบับที่-344-มีนาคม-พ.ศ.-2559