แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 350 กันยายน พ.ศ.2559

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์พบกันในฉบับที่ 350 ประจำเดือนกันยายน 2559 หลังจากกระแสข่าวต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจของคนไทยทั่งประเทศผ่านพ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2559 หรือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค สังคมไทยก็ได้เวลากลับสู่ความเป็นจริงที่โหดร้ายกันต่อไป

ในด้านความเคลื่อนไหวของแรงงาน ประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 360 บาททั่วประเทศ

นอกเหนือจากเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลต่อแรงงานในระบบ แล้ว แรงงานงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ ในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารแรงงานนอกระบบ 2560-2564 และยังมีเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเด็นการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่

สุดท้ายนี้ ขอกล่าวถึงนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานไทย และเยอรมันระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เพิ่งผ่านพ้นไป ซึ่งหลายท่านคงได้ไปร่วมงานดังกล่าวมาบ้างแล้ว การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมจัดหลายองค์กรได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งประเทศไทย และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

ความสำคัญของงานนี้คือเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์แรงงานไทยต่อสาธารณชน ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา และเป็นครั้งแรกในช่วงหลายสิบปีที่เป็นการจัดงานร่วมกับองค์กรซึ่งมีความหลากหลายทั้งองค์กรด้านสื่อ ด้านวัฒนธรรม ด้านวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน ที่ได้มาร่วมมือกันเผยแพร่ประวัติศาสตร์แรงงาน ที่โดยปกติแล้วมักไม่ได้รับโอกาสหรือไม่มีพื้นที่ในการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%81