วันสตรีสากล กลุ่มผู้หญิงยื่น ขอแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมรับรองอนุสัญญาILO

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  ชูคำขวัญ “ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง” ในวันสตรีสากล ยื่น ขอแก้รัฐธรรมนูญ และให้รับรองอนุสัญญาILOหลายฉบับ แก้ปัญหาเร่งด่วน 13 ข้อ ด้านสหพันธ์สิ่งทอฯ ชูคำขวัญ “หยุดละเมิดสิทธิสตรี เสรีภาพต้องเท่าเทียม” ประสานเสียงแก้รัฐธรรมนูญ ถวงคำสัญญานโยบายรัฐบาลที่ให้ไว้ เห็นพ้องร่วมทั้งลาคลอด 180 วัน ผู้ชายลาดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 8 มีนาเป็นวันหยุด

วันสตรีสากล “กลุ่มสตรียื่น 14 ข้อ แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ยื่นข้อเรียกร้อง 11 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรี หวังแก้ปัญหาทั้งระบบ เด็ก ผู้หญิง คนพิการ ที่ทำกิน การจ้างงานที่ไม่มั่นคง และความเสมอภาคเท่าเทียม

เครือข่ายผู้หญิงเปิดเวทีจำลอง “พรรคบูรณาการแรงงานสตรี”

       เครือข่ายผู้หญิง กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี จัดงานรณรงค์ใน “8 มีนาวันสตรีสากล’61” เปิดเวทีจำลองแถลงนโยบาย ด้านภาครัฐจัดงานภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 356 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 9 (356) ประจำเดือนมีนาคม 2560 พบกับบรรยากาศที่บ้านเมืองมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองร้อนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ผู้หญิงเสนอลาคลอดเพิ่ม 120 วัน ผู้ชายลาได้ 30 วัน ให้สอดคล้องนโยบายเพิ่มประชากรของรัฐ

ผู้หญิงเรียกร้องความเท่าเทียม เสนอลาคลอดเพิ่ม 120 วัน ผู้ชายลาได้ 30 วัน ให้สอดคล้องนโยบายเพิ่มประชากรของรัฐ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในวันสตรีสากล ได้มีเครือข่ายผู้หญิงประกอบด้วย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ประกอบด้วยเครือข่ายขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศ (Wemove) สมาพันแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โครงการสตรี และเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คณะทำงานวาระชายแดนใต้ เครือข่ายสตรีภาคใต้ เครือข่ายสตรีภาคเหนือ กลุ่มเพื่อนหญิงอำนาจเจริญ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายสตรีพิการ และเครือข่ายคนหลากหลายทางเพศ ประมาณ 1,000 กว่าคน ได้เดินรณรงค์เฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากล จากด้านหน้าโรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไปยังห้องประชุมอาคารCAT คอนเวนชั่นฮอล บริศัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ของเครือข่ายผู้หญิงก็เพื่อแสดงถึงพลังเนื่องในวันสตรีสากลซึ่งเป็นวันสำคัญที่ผู้หญิงทั่วโลกออกมาเฉลิมฉลองรณรงค์ร่วมกัน เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของขบวนการแรงงานหญิงที่เกิดขึ้นเมื่อ 100 […]