คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (4)

เกิดขึ้นอีกแล้วครับ นายจ้างสัญชาติเยอรมัน ประกอบกิจการเจียระไนเพชร พลอย เงินและทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานหลายสิบปีแล้ว

เสวนาสิทธิ ความยุติธรรมและกฎหมายด้านแรงงาน : การเรียนรู้กฎหมายด้านแรงงานสำหรับ ผู้นำแรงงาน

ผู้เขียนเชื่อว่า หากผู้นำแรงงานหรือสร. หรือคณะกรรมการลูกจ้างได้ศึกษาเรียนรู้ข้อกฎหมายตามที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องจริงจัง ภายใต้กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะบังเกิดประโยชน์ การเรียนรู้ และการเข้าถึงสิทธิและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนงาน และเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สิทธิทางกฎหมายด้านแรงงานขององค์กรแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานสืบไป