แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 395 เดือนสิงหาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่48(395) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลับสู่สถานการณ์เกือบปกติในยุควิกฤตโควิด-19 พร้อมกับการกลับมาเผชิญความจริงในทุกด้านโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นข้ออ้างที่จะต้องอดกลั้นหรือมองข้ามปัญหาที่พอกพูนสะสมมานานอีกต่อไป ทั้งบทความ รายงานพิเศษ และข่าวสารในฉบับนี้ให้ชวนติดตาม

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 394 เดือนกรกฎาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่47(394) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รวมบทความ แผนฟื้นฟู พลิกชีวิตแรงงานหลังโควิดเพิ่มทักษะฝีมือ สร้างงาน
สร้างรายได้

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่393 เดือนมิถุนายน 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 46 (393) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 พบกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่การใช้ชีวิตของคนไทยใกล้จะกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ หลังปัญหาวิกฤติจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 ผ่านพ้นไป เนื้อหาส่วนใหญ่ของแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ยังคงอุทิศให้กับการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดต่อพี่น้องแรงงาน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 392 เดือนพฤษภาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 45 (392) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย บทความ รายงานพิเศษ ข้อเรียกร้อง และสถิติแรงงาน ข่าวสารสาระสำคัญที่เกี่ยวกับโควิด-19ในฉบับนี้

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 391 เดือนเมษายน 2563

เดือนเมษายน 2563 ในปัจจุบันนี้ ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนทุกระดับทั่วโลกหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้จึงขออุทิศพื้นที่ให้แก่ประเด็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 พบกับบทความและรายงานพิเศษ 4 เรื่องประกอบด้วย คลินิกกฎหมายแรงงานว่าด้วยสิทธิแรงงานกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ผลกระทบต่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

1 2 3 4 5 13