แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 354 มกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 7 (354) ประจำเดือนมกราคม ปีใหม่ปีนี้คณะผู้จัดทำแรงงานปริทัศน์ และมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ขออวยพรให้ผู้ใช้แรงงาน และผู้อ่านแรงงานปริทัศน์ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นในปีใหม่ 2560 ร่วมกันต่อสู้ ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่

“ลอกคราบค่าจ้างขั้นปี2560 ตามหาความยุติธรรม เมื่อความเหลื่อมล้ำสูงขึ้น”

คสรท.ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 8 จังหวัด ไม่ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่สร้างความเป็นธรรมแก่คนงานในประเทศไทย”

ILO งานก่อสร้างไทยใช้แรงงานหญิงต่างชาติทั้งหนักและเสี่ยง

เปิดงานวิจัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยใช้แรงงานต่างชาติ หญิงถึงเกือบ 40% งานหนัก เสี่ยงอันตราย

ครม.เห็นชอบ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” พร้อมร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ

1 43 44 45 46 47 56