ILO งานก่อสร้างไทยใช้แรงงานหญิงต่างชาติทั้งหนักและเสี่ยง

เปิดงานวิจัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยใช้แรงงานต่างชาติ หญิงถึงเกือบ 40% งานหนัก เสี่ยงอันตราย

ครม.เห็นชอบ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” พร้อมร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สรส.

รายชื่อ เลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แนวนโยบายการทำงานปัจจุบันและอนาคต

1 39 40 41 42 43 51