แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 392 เดือนพฤษภาคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 45 (392) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย บทความ รายงานพิเศษ ข้อเรียกร้อง และสถิติแรงงาน ข่าวสารสาระสำคัญที่เกี่ยวกับโควิด-19ในฉบับนี้

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน หิ้วปิ่นโตบุกกระทรวง  กินข้าวคลุกน้ำปลา ร้องขอความเป็นธรรม กรณีลูกจ้าง180ชีวิต ถูกลอยแพ นายจ้างอ้างโควิด-19

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน หิ้วปิ่นโตบุกกระทรวง  กินข้าวคลุกน้ำปลา ร้องขอความเป็นธรรม กรณีลูกจ้าง180ชีวิต ถูกลอยแพ บริษัทอ้างผลกระทบโควิด-19 ไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง  แถมหักเงินทุกเดือน แต่ไม่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม ส่งผลลูกจ้างถูกตัดสิทธิรักษาพยาบาล ช่วยเหลือ

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 391 เดือนเมษายน 2563

เดือนเมษายน 2563 ในปัจจุบันนี้ ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนทุกระดับทั่วโลกหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้จึงขออุทิศพื้นที่ให้แก่ประเด็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 พบกับบทความและรายงานพิเศษ 4 เรื่องประกอบด้วย คลินิกกฎหมายแรงงานว่าด้วยสิทธิแรงงานกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ผลกระทบต่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

คสรท.ชู 12 ข้อ ให้รัฐดูแลแรงงาน กว่า 8 แสนคน ผลกระทบโควิด-19

คสรท.ยื่นข้อเรียกร้อง 12 ข้อ ให้รัฐมนตรีแรงงาน เร่งแก้ปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลังเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

นายจ้างอ้างผลกระทบจากโควิด-19 ปิดงานชั่วคราว

นายจ้างสิ่งทอ ตัดเย็บเสื้อผ้า อ้างโควิด-19ปิดงานชั่วคราว โรงงานเครืองประดับร่วมด้วยให้ลูกจ้างลาออก แนะใช้ประกันว่างงานประกันสังคม

1 2 3 4 5 57