แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 364 เดือนพฤศจิกายน 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม และก่อนหน้านั้นคืองานรำลึกวีรชน 14 ตุลาครบรอบ 44 ปี และย้อนขึ้นไปอีกคืองานรำลึกวีรชน 6 ตุลา ครบรอบ 41 ปี และข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ 51 คนได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เพิกถอนกฎกระทรวง 3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับบำนาญชราภาพ

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” ต้องเพื่อคนงานรถไฟ

RWU คนงานรถไฟ ยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม)ของคนงานทั้งหมด – และรวมถึงคนงานรถไฟ ต้องเรียกร้องให้เหล่าคนงานไม่ถูกทำให้ต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การแรงงานระหว่าประเทศ(ILO) กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนผ่านต้องมีแผนและนโยบาย คนงาน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่ลดปริมาณมลพิษในภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นเรื่องของงานใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ ทักษะใหม่ การลงทุนใหม่ และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความเสมอภาคและคล่องตัวมากขึ้น

1 2 3 26