ขบวนการแรงงาน ถกทางออกสหรัฐระงับ GSP

ขบวนการแรงงานไทยและสากลร่วมถกทางออกจากปัญหาการถูกระงับ GSP จากการละเมิดสิทธิแรงงาน เป็นห่วงความไม่ชัดเจนของรัฐบาลไทยอาจทำสูญเสียโอกาสทางการค้าและส่งออกกับประเทศอื่น ๆ แถลงทางออกขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย เร่งแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยยึดหลักการมาตรฐานแรงงานระดับสากล

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 388 เดือนมกราคม 2563

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ฉบับที่41(388) สวัสดีปีใหม่ 2563 หลังจากได้พักผ่อนหยุดงานกันพอสมควร ก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ กับข่าวสารบทความแรงงาน ดังนี้ 1. สหภาพแรงงานโตโยต้า เปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกในสถานประกอบการ 2.คนส่งอาหารในระบบแพลตฟอร์ม : หุ้นส่วนธุรกิจ หรือ แรงงาน ? 3. รูปแบบการจ้างงานในอนาคตกับการคุ้มครองทางสังคม 4.คาดไตรมาสแรกปี‘63 ตกงาน 5 หมื่นคน เตรียมเพิ่มชดเชยว่างงาน 5.สถิติว่างงาน 9 จังหวัดอุตสาหกรรม / สถานประกอบการที่ใช้ ม.75

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 387 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่40 (387 )เป็นฉบับรวมเล่ม ตุลาคม-ธันวาคม 2562 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เมื่อก้าวสู่ปีใหม่

โหวตนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่”ร่วง” การคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ชายแดนไร้ประสิทธิภาพ จวกปี60 แรงงานหลุดกว่า 8 แสนคน

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ  โหวต “ร่วง” หลังจัดเกรดนโยบายย้ายถิ่นรัฐบาลตู่ หลายฝ่ายประสานเสียงครม.ตู่สอบตกร่วงทุกประเด็น ระบุการคุ้มครองแรงงาน ในพื้นที่ชายแดนไร้ประสิทธิภาพ ห่วงกระบวนการต่อใบอนุญาตทำงานปี 63 อาจล่าช้าซ้ำรอยปี 60 จนส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหลุดออกจากระบบมากถึง 811,437 คน จี้รัฐเร่งออกอนุบัญญัติ-ระเบียบ เพื่อนำไปสู่การบังคับกฎหมาย พร้อมให้สัตยาบันเปิดทางสิทธิในรวมตัวต่อรอง เพิ่มการมีส่วนร่วมแบบไตรภาคี ขณะที่เด็กข้ามชาติยังไม่พ้นวิกฤต ปิด10 ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดระนองทำเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา

15 องค์กรแรงงานภาคเหนือ เรียกร้องรัฐรับรองอนุสัญญา ILO 4 ฉบับเพื่อการคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการแรงงาน

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ แถลงเรียกร้องรัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน รัฐบาลเมียนมา ให้ดูแลและคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ กระบวนการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

1 2 3 51