แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การแรงงานระหว่าประเทศ(ILO) กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน

ILO งานก่อสร้างไทยใช้แรงงานหญิงต่างชาติทั้งหนักและเสี่ยง

เปิดงานวิจัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยใช้แรงงานต่างชาติ หญิงถึงเกือบ 40% งานหนัก เสี่ยงอันตราย