ILO เผยหลักฐานใหม่ พบแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล สภาพการทำงานที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีการละเมิดปรากฏอยู่

ILO เสนอข้อค้นพบงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีการละเมิดยังคงปรากฎอยู่ รวมถึงลักษณะการละเมิดร้ายแรง อาทิ การทำงานโดยไม่สมัครใจและการบังคับข่มขู่

คสรท.ทวงข้อเรียกร้องเก่าวันกรรมกรสากล-วันงานที่มีคุณค่า

 คสรท.และเครือข่าย ยื่นข้อเรียกร้องซ้ำ เตือนความจำรัฐบาล ให้แก้ปัญหาแรงงานทั้งระบบ หวังให้ “ยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เร่งสร้างงานที่มีคุณค่าแห่งอนาคต”

แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การแรงงานระหว่าประเทศ(ILO) กำหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกคน

ILO งานก่อสร้างไทยใช้แรงงานหญิงต่างชาติทั้งหนักและเสี่ยง

เปิดงานวิจัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยใช้แรงงานต่างชาติ หญิงถึงเกือบ 40% งานหนัก เสี่ยงอันตราย