สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ แถลงเสนอ 3 ข้อ ป้องกันความเสี่ยงไวรัสCOVID-19 หลังมีผู้เสียชีวิต

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ แถลงเสนอ 3 ข้อ ป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 หลังมีผู้โดยสาร และต่อมาพนักงานขับรถไฟเสียชีวิต

สร.รฟท.แถลง “กรณีโฮปเวลล์”ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท. ต้อง..ร่วมกันหาทางออกเพื่ออนาคต

สหภาพฯแถลงการณ์ ความเสียหายของประเทศ “กรณีโฮปเวลล์”ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท. แต่ต้อง..ร่วมกันหาทางออกเพื่อไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นแก่รัฐอีกในอนาคต

สหภาพรถไฟฟ้า เร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า จัดแถลงข่าว เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก