คนงานรถไฟ แถลงปกป้องการรถไฟ เสนอทบทวน ร่างพ.ร.บ.หวันการแปรรูป

สมาพันธ์คนงานรถไฟจัดแถลงข่าวแจง “ปฏิรูปรถไฟต้องไม่ใช่การแปรรูป!!! ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ…..คือเส้นทางการแปรรูป” เสนอ 3 ข้อให้ชะลอ เพื่อคุย สร้างการมีส่วนร่วม