ผู้ประกันตน ฟ้องรมว.แรงงาน เสนอเพิกถอน 3 กฎกระทรวงประกันสังคม

ผู้ประกันตนยื่นศาลปกครองฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรงแรงงาน ออกกฎกระทรวงพ.ร.บ.ประกันสังคมการจ่ายบำนาญชราภาพโดยไม่สอดคล้องค่าครองชีพและเจตนารมณ์กฎหมาย