คปค.รุกหารือยื่นข้อเสนอเพิ่มการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้าพบคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ยื่นข้อเสนอการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค