เครือข่ายผู้หญิงเปิดเวทีจำลอง “พรรคบูรณาการแรงงานสตรี”

       เครือข่ายผู้หญิง กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี จัดงานรณรงค์ใน “8 มีนาวันสตรีสากล’61” เปิดเวทีจำลองแถลงนโยบาย ด้านภาครัฐจัดงานภายใต้แนวคิด “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

ผู้หญิงเสนอลาคลอดเพิ่ม 120 วัน ผู้ชายลาได้ 30 วัน ให้สอดคล้องนโยบายเพิ่มประชากรของรัฐ

ผู้หญิงเรียกร้องความเท่าเทียม เสนอลาคลอดเพิ่ม 120 วัน ผู้ชายลาได้ 30 วัน ให้สอดคล้องนโยบายเพิ่มประชากรของรัฐ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ในวันสตรีสากล ได้มีเครือข่ายผู้หญิงประกอบด้วย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ประกอบด้วยเครือข่ายขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศ (Wemove) สมาพันแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โครงการสตรี และเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คณะทำงานวาระชายแดนใต้ เครือข่ายสตรีภาคใต้ เครือข่ายสตรีภาคเหนือ กลุ่มเพื่อนหญิงอำนาจเจริญ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายสตรีพิการ และเครือข่ายคนหลากหลายทางเพศ ประมาณ 1,000 กว่าคน ได้เดินรณรงค์เฉลิมฉลองเนื่องในวันสตรีสากล จากด้านหน้าโรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไปยังห้องประชุมอาคารCAT คอนเวนชั่นฮอล บริศัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า การรวมตัวกันครั้งนี้ของเครือข่ายผู้หญิงก็เพื่อแสดงถึงพลังเนื่องในวันสตรีสากลซึ่งเป็นวันสำคัญที่ผู้หญิงทั่วโลกออกมาเฉลิมฉลองรณรงค์ร่วมกัน เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของขบวนการแรงงานหญิงที่เกิดขึ้นเมื่อ 100 […]