แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 351 ตุลาคม พ.ศ.2559

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ฉบับที่ 351) ขอขอบคุณผู้บริจาคผ้าป่ามูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี อารมณ์ พงศ์พงัน ทุกท่าน เงินบริจาคมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งแสดงว่าพี่น้องแรงงานและผู้สนับสนุนยังเห็นถึงคุณค่าของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ที่ทำงานให้กับขบวนการแรงงานมามากกว่า 3 ทศวรรษแล้ว เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์การเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในสังคมไทย สำหรับปีนี้ครบรอบ 40 ปีเหตุการณ์รัฐประหารนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 ที่มีนักศึกษาและประชาชนเสียชีวิตจากการถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเป็นจำนวนมาก งานรำลึกที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่างๆ เรียกร้องให้มีการเปิดเผยความจริง เพื่ออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการ “คืนความเป็นคน”ให้กับผู้เสียชีวิตทุกคนที่ถูกกระทำราวกับไม่ใช่คนด้วยกัน

SAFETY !! เป็นกระแสจริงที่น่ากลัวมากม๊าก ??

การมีนโยบายลดสถิติความปลอดภัยเป็นศูนย์ นโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ตัวเลขคนทำงานกว่า 9 ล้านคน คนงานที่ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน 120,000 คน/ปี เสียชีวิตตายกว่า 600 คน/ปี สูญเสียอวัยวะ 2,200 กว่าคน/ปีถึงขั้นทุพลภาพ 17 คน/ปี

ปรับกระบวนยุทธ์ จากขบวนการแรงงาน สู่…ขบวนการทางสังคม

โดยหลักของวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์สังคม เป็นที่ถกเถียงและยอมรับร่วมกันว่า สังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมยุคทุนนิยมที่ก้าวหน้ากว่าสังคมยุคอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่สังคมยุคดึกดำบรรพ์ ยุคทาส ยุคศักดินา เข้าสู่ยุคทุนนิยม ซึ่งชนชั้นทุนและแรงงาน คือ พลังการผลิตและความสัมพันธ์การผลิตที่ก้าวหน้าที่สุด

สรุปภาวะการจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตนและอัตราการว่างงาน ก.ค.59

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เมื่อเทียบกับ เดือนกรกฎาคม 2558 สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 153,661 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 13.37% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 350 กันยายน พ.ศ.2559

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์พบกันในฉบับที่ 350 ประจำเดือนกันยายน 2559 ในด้านความเคลื่อนไหวของแรงงาน ประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ออกมาเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 360 บาททั่วประเทศ

1 36 37 38 39 40 44