“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” ต้องเพื่อคนงานรถไฟ

RWU คนงานรถไฟ ยกระดับการต่อสู้ของ “Just Transition”(การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม)ของคนงานทั้งหมด – และรวมถึงคนงานรถไฟ ต้องเรียกร้องให้เหล่าคนงานไม่ถูกทำให้ต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนผ่านต้องมีแผนและนโยบาย คนงาน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่ลดปริมาณมลพิษในภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นเรื่องของงานใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ ทักษะใหม่ การลงทุนใหม่ และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความเสมอภาคและคล่องตัวมากขึ้น