แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 359 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 12 (359) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครบรอบ 1 ปีของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่จดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ จากสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่การเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์

กระทรวงแรงงานพร้อม เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยสู่ยุค 4.0

รมว.แรงงาน เปิดสัมมนาวิชาการด้านแรงงานพร้อม เปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กุมภานี้สามารถกำหนดแผนพัฒนากำลังคน