สหภาพรถไฟฟ้า เร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า จัดแถลงข่าว เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก