กป.อพช. เหนือ แถลงเรียกร้องรัฐยุติการปิดกั้นการใช้เสรีภาพ-ปล่อยตัวประชาชน

แถลงการณ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือตอนล่าง(กป.อพช.นล.) ให้รัฐยุติการปิดกั้นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ปล่อยตัวประชาชนที่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งแสดงความจริงใจในการปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้วยการหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน