เคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด 1 เมษายน

บอร์ดค่าจ้าง เคาะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด เริ่มใช้ใน 1 เม.ย.นี้ใน 7 อัตรา ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง สูงสุด 330 บาท กรุงเทพ ปริมณฑล 325 บาท ค่าจ้างเฉลี่ย 315.97 บาท