สภาพัฒน์คาด จ้างงานทรุดหนัก 3 ไตรมาสติด “หนี้ครัวเรือน” ยังเพิ่มแตะ 80% ต่อจีดีพี

สภาพัฒน์ แถลงภาวะสังคมไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ว่าสถานการณ์หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสามปี 2562 มีมูลค่า 13.24 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.5 ชะลอลงจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อน