กระทรวงแรงงานพร้อม เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยสู่ยุค 4.0

รมว.แรงงาน เปิดสัมมนาวิชาการด้านแรงงานพร้อม เปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กุมภานี้สามารถกำหนดแผนพัฒนากำลังคน