คสรท.ผนึก 42 องค์กร ยื่นข้อเสนอปฏิรูปตำรวจ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับเครือข่ายทางสังคม ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ให้มีการปฏิรูปตำรวจ