นักวิชาการชี้ ร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กรอบคิดคับแคบ ไม่สอดรับอนุสัญญาILO 87 และ 98

วงเสวนาร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ 6 มีนาคม 2560 : ก้าวไปข้างหน้าหรือย่ำอยู่กับที่เสนอ เสนอ“ยึดหลักการมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับเดียว” ยกร่างใหม่ใช้หลักการเดียวกันครอบคลุมถึงแรงงานทุกภาคส่วน แสดงเจตนารมณ์สอดรับหลักการอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับ โซลิดาริตี้เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC) จัดเสวนา เรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับที่ 6 มีนาคม 2560 : ก้าวไปข้างหน้าหรือย่ำอยู่กับที่” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 กว่าคน ที่ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์สีลม กทม. โดยเวทีเสวนาได้มีผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และนักวิชาการมาร่วมให้ข้อคิดเห็นดังนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้แทนกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงานได้แก้ไขร่างกฎหมายอีกหลายครั้งหลังรับฟังความคิดเห็น ด้วยพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 บังคับใช้มานาน มีประเด็นที่กระทรวงแรงงานต้องไปดูเพิ่มเติมการวางหลักเกณฑ์การการยื่นข้อเรียกร้อง ขบวนการไกล่เกลี่ย การคุ้มครองสิทธิฝ่ายถูกการะทำ […]