คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สรส.

รายชื่อ เลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ แนวนโยบายการทำงานปัจจุบันและอนาคต