นักวิชาการประวัติศาสตร์ ชี้แรงงานถูกทำให้ลืม

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดงานรำลึก ถึงผู้นำแรงงาน ผู้มีคุณูปการผู้วายชน พร้อมเสวนาถามหาประวัติศาสตร์แรงงานในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมพลังแรงงานทอดผ้าป่าหารายได้