5 องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ยื่นนโยบายแก้ปัญหาต่อรัฐบาล

เครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ 5 องค์กร ได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความก้าวหน้าต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต่อนายกรัฐมนตรี