รำลึกครบรอบ 5 ปี ตุลา ปัจฉิมเวช กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย ชูชีวประวัติการเสียสละและอุทิศตนเพื่อแรงงาน

5 ปี ตุลา ปัจฉิมเวช อดีตผู้นำแรงงาน รำลึกถึง คุณค่าแห่งคุณความดี ให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ชีวประวัติการเสียสละและอุทิศตนเพื่อแรงงาน